butterfly001.png

Dette er Takt og Tone

Takt og Tone Musikkbarnehage fordyper seg i de estetiske fagene musikk, dans/bevegelse og drama. Barnehagen ble etablert i 1999 av Unni Andersen og er nå fordelt på to hus, begge i Lørenskog. På Vallerud Vel er det to avdelinger bestående av storebarn-avdelingen Drømmehagen og småbarn-avdelingen Smilehullet. På Røykås Vel er det også to avdelinger bestående av storebarn-avdelingen Eventyrskogen og småbarn-avdelingen Bikuben.

 

Hvert hus har totalt 31 barn fordelt på sine to avdelinger. Stor-avdeling med 21 barn i alderen 3-6 år og liten-avdeling med 10 barn i alderen 1-2 år.

 

Personalet består av 1 styrer, 4 pedagogiske ledere, 8 barneveiledere/fagarbeidere og 4 lærlinger fordelt på de 4 ulike avdelingene. Blant personalet er det en blanding av kjønn, alder, etnisitet og utdanning/erfaringer som barnehagens faglige miljø preges av. Vi har personal med utdanning og erfaring inne drama, musikk, dans og forming, i tillegg til ordinær barnehageutdanning.

Åpningstidene er 07.00-17.00. Barna tas i mot fra 07:15 og stengerutiner starter kl.16.45. Da må alle foreldre være kommet til barnehagen.

Les mer i årsplan, språkplan og vedtekter lenger ned på siden.

butterfly007.png

Vår visjon

«Vi gir barna røtter og vinger!»

 

I Takt og Tone barnehage har vi et trygt og trivelig miljø for barn og voksne. Vi skaper gode rammer og oppvekstsvilkår rundt hvert enkelt barns oppvekst og utvikling. Barnet trenger å føle tilknytning til barnehagen for å etablere trygghet. Trygghet er et utgangspunkt for videre vekst og læring. Et godt samspill mellom barn og voksne er en grunnleggende beskyttelsesfaktor for barns sosiale kompetanse. Vårt overordnede mål er å gi barna «røtter og vinger». Med det mener vi at vi gir barna et trygt fundament av gode holdninger, verdier og tro på seg selv med solide «røtter» og en følelse av å kunne nå hvor man vil med sine “vinger”.

VINGER
Barna opplever glede, humor, frihet, samarbeid, mot, kreativitet, aksept av andre, god selvfølelse (indre  styrke og troen på seg selv), mestring, behov for egen utvikling og læring, egenverd og pågangsmot

 

RØTTER
Barna opplever tilhørighet, trygghet, stolthet, aksept, selvtillit, gode sosiale ferdigheter( tolke og forstå følelsesuttrykk), faglige ferdigheter, god konsentrasjonsevne, å være et godt medmenneske, oppleve egenverd og kunne tilpasse seg ulike situasjoner

0658_2_1d650f0c9ed0c80e6505de808a444070_edited.jpg

Team Takt & Tone

FullSizeRender 3-kopi_edited.jpg

Unni S. Andersen

Styrer & Eier

"Jeg startet Takt & Tone med et brennende ønske om å gi barna en god start på sin livslange reise ved å omfavne de med omsorg, lek, læring. Krydret med en GOD dose sang, dans og musikk - som er den beste arbeidsmetoden etter min mening. "

TEAM
EVENTYRSKOGEN

TEAM
BIKUBEN

TEAM
DRØMMEHAGEN

TEAM
SMILEHULLET

IMG_1179_edited.jpg

Silje

Avdelingsleder / Ass.styrer

IMG_0404.JPG

Bianca Renate

Avdelingsleder

IMG_0410.jpg

Anette

Avdelingsleder

IMG_1175 2.jpg

Astrid

Avdelingsleder

20210110_003418.jpg

Hilde

Faglærer musikk, dans & drama

IMG_1185.jpg

Gowtham

Barne- og ungdomsarbeider

IMG_1178.jpg

Trine

Fagarbeider musikk, dans & forming

IMG_1182.jpg

Lise

Barneveileder

Skjermbilde 2022-01-10 kl. 17.26.19.jpg

Liu

Barneveileder

IMG_1186.jpg

Une

Barne- og ungdomsarbeider

IMG_0407.jpg

Bina

Barne- og ungdomsarbeider

IMG_1548.HEIC

Lucyna

Barneveileder & HMS

IMG_9881.heic

Mats

Lærling

IMG_1184 2.jpg

Hava

Lærling

IMG_0403.jpg

Thomas

Lærling

IMG_1176.heic

Victoria

Lærling

IMG_1183 2.jpg

Karine

Barneveileder

ÅRSPLAN 2021-2022

Element 26.png

VEDTEKTER 2021-2022

SPRÅKPLAN 2021-2022