top of page
butterfly001.png

Dette er Takt og Tone

Takt og Tone Musikkbarnehage fordyper seg i de estetiske fagene musikk, dans/bevegelse og drama.
Barnehagen ble etablert i 1999 av Unni Andersen og er nå fordelt på to hus, begge i Lørenskog.
På Vallerud Vel er det to avdelinger bestående av storebarn-avdelingen Drømmehagen og småbarn-avdelingen Smilehullet. På Røykås Vel er det også to avdelinger bestående av storebarn-avdelingen Eventyrskogen og

småbarn-avdelingen Bikuben.

 

Hvert hus har totalt 31 barn fordelt på sine to avdelinger.
Stor-avdeling med 21 barn i alderen 3-6 år og liten-avdeling med 10 barn i alderen 1-2 år.

 

Personalet består av 1 styrer, 4 pedagogiske ledere, 8 barneveiledere/fagarbeidere og 1 lærlinger fordelt
på de 4 ulike avdelingene. Blant personalet er det en blanding av kjønn, alder, etnisitet og utdanning/erfaringer som barnehagens faglige miljø preges av. Vi har personal med utdanning og erfaring inne drama, musikk, dans og forming, i tillegg til ordinær barnehageutdanning.

Åpningstidene er 07.00-17.00. Barna tas i mot fra 07:15 og stengerutiner starter kl.16.45.
Da må alle foreldre være kommet til barnehagen.

Les mer i årsplan, språkplan og vedtekter lenger ned på siden.

butterfly007.png

Vår visjon

«Vi gir barna røtter og vinger!»

 

I Takt og Tone barnehage har vi et trygt og trivelig miljø for barn og voksne. Vi skaper gode rammer og oppvekstsvilkår rundt hvert enkelt barns oppvekst og utvikling. Barnet trenger å føle tilknytning til barnehagen for å etablere trygghet. Trygghet er et utgangspunkt for videre vekst og læring. Et godt samspill mellom barn og voksne er en grunnleggende beskyttelsesfaktor for barns sosiale kompetanse. Vårt overordnede mål er å gi barna «røtter og vinger». Med det mener vi at vi gir barna et trygt fundament av gode holdninger, verdier og tro på seg selv med solide «røtter» og en følelse av å kunne nå hvor man vil med sine “vinger”.

VINGER
Barna opplever glede, humor, frihet, samarbeid, mot, kreativitet, aksept av andre, god selvfølelse (indre  styrke og troen på seg selv), mestring, behov for egen utvikling og læring, egenverd og pågangsmot

 

RØTTER
Barna opplever tilhørighet, trygghet, stolthet, aksept, selvtillit, gode sosiale ferdigheter( tolke og forstå følelsesuttrykk), faglige ferdigheter, god konsentrasjonsevne, å være et godt medmenneske, oppleve egenverd og kunne tilpasse seg ulike situasjoner

0658_2_1d650f0c9ed0c80e6505de808a444070_edited.jpg

Team Takt & Tone

FullSizeRender 3-kopi_edited.jpg

Unni S. Andersen

Styrer & Eier

"Jeg startet Takt & Tone med et brennende ønske om å gi barna en god start på sin livslange reise ved å omfavne de med omsorg, lek, læring. Krydret med en GOD dose sang, dans og musikk - som er den beste arbeidsmetoden etter min mening. "

TEAM
EVENTYRSKOGEN

TEAM
BIKUBEN

TEAM
DRØMMEHAGEN

TEAM
SMILEHULLET

IMG_1179_edited.jpg

Silje

Avdelingsleder / Ass.styrer

IMG_0404.JPG

Bianca Renate

Avdelingsleder

IMG_0410.jpg

Anette

Avdelingsleder

IMG_9757.jpg

Kristin

Avdelingsleder

20210110_003418.jpg

Hilde

Faglærer musikk, dans & drama

IMG_9758.jpg

Joakim

Barnehagelærer 2

IMG_1178.jpg

Trine

Fagarbeider musikk, dans & forming

IMG_1182.jpg

Lise

Barneveileder

Skjermbilde 2022-01-10 kl. 17.26.19.jpg

Liu

Barneveileder

IMG_9759_edited.jpg

Julie

Barne- og ungdomsarbeider

IMG_0407_edited.jpg

Bina

Barne- og ungdomsarbeider

IMG_9756_edited.jpg

Jeanette

Barneveileder

IMG_9881_edited.jpg

Mats

Barne- og ungdomsarbeider

AVDELINGSMØTER EVENTYRSKOGEN-3_edited_edited_edited.jpg

Jumelyn

Barneveileder

105933049_1192695691122896_1519643103555063521_n_edited.jpg

Ron

Lærling

IMG_9760.jpg

Viola

Barneveileder

squirrel_edited.png

Gina

Barnehagelærer
Eventyrskogen

ÅRSPLAN 2023-2024

Element 26.png
Skjermbilde 2022-08-12 kl. 01.47.55.png
squirrel_edited.png

Torild

Renholder / Omsorgsgiver
Drømmehagen

squirrel_edited.png

Nataliya

Renholder / Omsorgsgiver
Eventyrskogen

VEDTEKTER 2023-2024

SPRÅKPLAN 2023-2024

bottom of page